zaloguj strona główna dotacje logowanie

* pole wymagane


  1. Administratorem podanych danych osobowych jest Fundacja Orange z siedzibą w Warszawie (02-326), Al. Jerozolimskie 160 ("Fundacja").
  2. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu przyznania dotacji i zawarcia oraz realizacji umowy dotacyjnej (art. 6 ust.1 lit b) RODO
  3. Ponadto Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Fundacje, którym jest ustalenie, dochodzenia lub obrona ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit f) RODO
  4. Twoje dane osobowe będą przechowywane w celu realizacji umowy oraz w celach rachunkowych przez czas trwania umowy. Po zakończeniu trwania umowy Twoje dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, a po tym czasie mogą być przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  5. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym z Fundacją w zakresie i w celu, w jakim podmioty te udzielają nam wsparcia w zakresie administrowania stroną internetową, jak również świadczeniem usług hostingu.
  6. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie skutkować będzie niemożnością zawarcia i zrealizowania umowy dotacji.
  7. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych.
  8. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania Twoich danych w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit f) RODO
  9. Przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych są następujące: dpofundacja@orange.com